Buscador

Propietarios de Can Vestit y de Mas Boscà de Pomar en Badalona hasta 1953

Relación de propietarios por herencia familiar de Can Vestit y Mas Boscá (anterior Mas Montcerdà) de Pomar en Badalona desde la Edad Media y hasta el año 1953.
Enlace matrimonial Boscà - Vestit en año 1653.
PROPIETARIOS
CAN VESTIT DE POMAR
PROPIETARIOS
MAS BOSCÀ (MONTCERDÀ)
Vestit dio nombre a la casa hasta la actualidad.
Montcerdà dio nombre a la casa, conocida como Mas Boscà por enlace matrominial
Vestit
Constança Montcerdà
            = Bernat Boscà
Vestit
Antoni Boscà i Montcerdà
            = Angelina Serra
Vestit
Jaume Boscà i Serra
            = Eulalia
Vestit
Antoni Boscà
            = Clara
Bernat Vestit
            = Gabriela Castanyera i Lledó
Pau Boscà
            = Ângela Boscà i Mateu
Pere Vestit i Castanyera
            = Joana Casals
Pere Boscà i Boscà
             = Caterina Oller i Argemir
Joan Vestit i Casals
            = Esperança Periques i Many
Pau  Boscà i Oller
             = Eulalia Pujol i Batlle
Francesc Vestit i Periques
            = María Roses
Gabriel Boscà i Pujol
             = Isabel Vestit i Periques
Jerónima Vestit i Roses
            = Celdoni Graner i Renom
Joan Boscà i Vestit
             = Jerónima Mas i Oliver
Josep Graner i Vestit
            = Eulalia Ribo i Soler
Josep Boscà i Mas I Oliver
             = María Riera i Pla
             = Mariona Navarra i Font
Bartolomeu Graner i Ribo
            = Isabel Renom i Graner
Francesc Boscà i Navarra
             = Josefa Arquer i Mora
Último payes de la casa
Josep Graner i Renom
            = Rosa Mas Oliver i Modolell
Último payes de la casa
Josep Boscà i Serra
              = María Dorda i Ros
Francesca Graner i Mas Oliver
           = Pere Graner i Renom
Josepa Boscà i Dorda
              = Jacint Gali i Vilar
María Graner i Graner
           = Sinesio Arbós i Giol
Concepción Galí i Boscà
              = Francesc de Paula Malet i Cases
Francisco Arbós i Grané
           = Pilar Paredes i Vinué
Josep Malet i Gili
              = Ramona Estruch i Malet
* DATOS DE ARXIU PRIVADO GOMAR ARBÓS VESTIT