Buscador

Contribuyentes Vestit Graner - Catastre de Badalona 1732

CONTUBUCIONES PROPIETARIOS FINCAS DE BADALONA - AÑO 1732
  • Joan Vestit

Especies: Vinya qualitat 2ª - 4 quarteres
                 Erm - 6 quarteres
                 Roquissar - 6 quarteres
                 Casa qualitat 2ª 
  • Saldoni Graner

Especies: Sembradura qualitat 2ª - 6 quarteres
                 Sembradura qualitat 3ª - 4 quaireres
                 Vinya 2ª - 4 quarteres
                 Erm - 7 quarteres
                 Casa cualitat 3ª
  • Lorenzo Graner
Especies: Vinya qualitat 1ª - 2 quarteres
                 Vinya qualitat 2ª - 10 quarteres
                 Bosc qualitat 2ª - 2 quauteres
                 Erm - 1 quartere
                 Casa qualitat 3ª
  • Pablo Graner
Especies: Bos cualitat 2ª - 5 quarteres
                 Erm - 4 quarteres