Buscador

Alcaldes de Badalona de 1808 a 1954


RELACIÓN DE ALCALDES DE BADALONA DEL AÑO 1808 Y HASTA AÑO 1953:
 1. Jeroni Navarro (1808 a1812)
 2. Pau Prat (1812 a 1813)
 3. Felip Rosés (1814 a 1816)
 4. Josep Arquer (1816 a1820)
 5. Francesc Pujol (1821 a 1821)
 6. Bartomeu Rovira (1834 a1835)
 7. Pere Vehils (1840 a 1840)
 8. Pere Casals (1841 a 1841)
 9. Pere Vehils  (1841 a 1841)
 10. Salvador Pujol (1842 a 1842)
 11. Pere Vehils  (1843 a1843)
 12. Josep Rosés (1845 a ?)
 13. Josep Comas (1847a 1847)
 14. Francesc Agell i Martí (1848 a 1848)
 15. Onofre Bachs (1854 a 1856)
 16. Josep Viñas i Cuadras (1856 a 1865)
 17. Gerard Maristany i Campmany (1865 a 1868)
 18. Martí Planas i Planas (1868 a 1868)     
 19. Sebastià Badia i Gibert (1868 a 1872)
 20. Josep Solà i Seriol (1872 a 1872)
 21. Sebastià Badia i Gibert (1872 a 1872)
 22. Josep Solà i Seriol (1872 a 1873)
 23. Martí Guardiola i Roig (1873 a 1874)
 24. Sebastià Badia i Gibert (1874 a 1875)
 25. Jaume Botey i Garriga (1875 a 1876) - Partit Liberal Conservador
 26. Ramon Planas i Planas (1876 a 1879)
 27. Josep Caritg i Arnó (1879 a 1881)
 28. Francesc d'Assís Guixeras i Viñas (1881 a 1884) - Partit Liberal Fusionista
 29. Josep Caritg i Arnó (1884 a 1886) - Partit Liberal Conservado
 30. Francesc d'Assís Guixeras i Viñas (1886 a 1887) - Partit Liberal Fusionista
 31. Francesc Viñas i Renom (1887 a 1890)
 32. Carles Parés i Marsans (1890 a 1891)
 33. Enric Llobateras i Prat (1891 a 1893) - Partit Liberal Conservador
 34. Pere Renom i Riera (1893 a1894) - Partit Liberal Fusionista
 35. Joaquim Palay i Jaurés  (1894 a 1895) - Partit Liberal Conservador
 36. Pere Folch i Pujadas (1895 a1897)       
 37. Joaquim Palay i Jaurés  (1897 a 1898)
 38. Joan Torres i Viza (1898 a1898) - Partit Republicà Democràtic Federal
 39. Francesc Viñas i Renom (1898 a 1898) - Partit Liberal Fusionista
 40. Pere Renom i Riera (1898 a1899)
 41. Valentí Moragas i Sabatés (1899 a 1899) - Alcalde en funcions
 42. Ramon Amat i Comellas (1899 a 1902) - Partit Liberal Conservador
 43. Joaquim Costa i Alsina (1902 a 1904)
 44. Josep Suñol i Capdevila (1904 a 1904)
 45. Josep Valls i Riera (1904 a 1905)
 46. Josep Fonollà i Sabater (1905 a 1906) - Alcalde en funcions
 47. Martí Pujol i Planas (1906 a 1910) - Lliga Regionalista
 48. Leopold Botey i Vila (1910 a 1910) - Solidaritat Badalonina
 49. Josep Vergés de Vallmajor (1910 a 1912)
 50. Martí Pujol i Planas (1912 a 1914)
 51. Josep Casas i Costa (1914 a 1918) - Unió Federal Nacionalista Republicana
 52. Jaume Martí i Cabot (1918 a 1919)
 53. Joaquim Pujol i Oliveras (1919 a 1923) - Lliga Regionalista
 54. Jaume Martí i Cabot (1923 a 1923)  - Unió Federal Nacionalista Republicana
 55. Josep Fonollà i Sabater (1923 a 1924) - Dictadura de Primo de Rivera
 56. Pere Sabaté i Curto (1924 a 1930)
 57. Baldomero Sanmartín Arnal (1930) - Partit Republicà Radical
 58. Lluís Ysamat i Lazzoli (1930 a 1931) - Lliga Regionalista
 59. Josep Casas i Costa (1931 a 1934) - Unió Federal Nacionalista Republicana
 60. Joan Deulofeu i Arquer (1934 a 1934) - Esquerra Republicana de Catalunya
 61. Pere Borràs i Milà (1934 a 1936) - Gestor per suspensió del consistori
 62. Joan Deulofeu i Arquer (1936 a 1936) - Esquerra Republicana de Catalunya
 63. Frederic Xifré i Masferrer (1936 a 1937)
 64. Vicenç Roura i Boix (1937 a 1937) - Acció Catalana Republicana
 65. Josep Martínez i Écija (1937 a 1937) - Confederació Nacional del Treball
 66. Joan Manent i Pesas (1937 a 1938)
 67. Josep Martínez i Écija (1938 a 1938)
 68. Pere Cané i Barceló (1938 a 1939)
 69. Miquel Xicart i Potrony (1939 a 1939) - Dictadura Franquista
 70. Miquel Sotero Llull (1939 a 1940)
 71. Salvador Serentill i Costa (1940 a 1945)
 72. Lluís Maristany Palanco (1945 a 1954)
 73. Santiago March Blanch (1954 a 1961)Propietarios de Can Vestit y de Mas Boscà de Pomar en Badalona hasta 1953

Relación de propietarios por herencia familiar de Can Vestit y Mas Boscá (anterior Mas Montcerdà) de Pomar en Badalona desde la Edad Media y hasta el año 1953.
Enlace matrimonial Boscà - Vestit en año 1653.
PROPIETARIOS
CAN VESTIT DE POMAR
PROPIETARIOS
MAS BOSCÀ (MONTCERDÀ)
Vestit dio nombre a la casa hasta la actualidad.
Montcerdà dio nombre a la casa, conocida como Mas Boscà por enlace matrominial
Vestit
Constança Montcerdà
            = Bernat Boscà
Vestit
Antoni Boscà i Montcerdà
            = Angelina Serra
Vestit
Jaume Boscà i Serra
            = Eulalia
Vestit
Antoni Boscà
            = Clara
Bernat Vestit
            = Gabriela Castanyera i Lledó
Pau Boscà
            = Ângela Boscà i Mateu
Pere Vestit i Castanyera
            = Joana Casals
Pere Boscà i Boscà
             = Caterina Oller i Argemir
Joan Vestit i Casals
            = Esperança Periques i Many
Pau  Boscà i Oller
             = Eulalia Pujol i Batlle
Francesc Vestit i Periques
            = María Roses
Gabriel Boscà i Pujol
             = Isabel Vestit i Periques
Jerónima Vestit i Roses
            = Celdoni Graner i Renom
Joan Boscà i Vestit
             = Jerónima Mas i Oliver
Josep Graner i Vestit
            = Eulalia Ribo i Soler
Josep Boscà i Mas I Oliver
             = María Riera i Pla
             = Mariona Navarra i Font
Bartolomeu Graner i Ribo
            = Isabel Renom i Graner
Francesc Boscà i Navarra
             = Josefa Arquer i Mora
Último payes de la casa
Josep Graner i Renom
            = Rosa Mas Oliver i Modolell
Último payes de la casa
Josep Boscà i Serra
              = María Dorda i Ros
Francesca Graner i Mas Oliver
           = Pere Graner i Renom
Josepa Boscà i Dorda
              = Jacint Gali i Vilar
María Graner i Graner
           = Sinesio Arbós i Giol
Concepción Galí i Boscà
              = Francesc de Paula Malet i Cases
Francisco Arbós i Grané
           = Pilar Paredes i Vinué
Josep Malet i Gili
              = Ramona Estruch i Malet
* DATOS DE ARXIU PRIVADO GOMAR ARBÓS VESTIT