Buscador

Turó d´en Boscà

La colina conocida con ek nombre de turó d´en Boscà en el siglo XVIII era conocida como Muntanya de Cabanyes.
En fecha 1 de enero de 1731 Josep Boscà compra a Bonaventura Galí la Muntanya de Cabanyes:
"Bonavetura Galí, notari públic de Barcelona, vengué a Josep Boscà. pagés, tota aquella peça de terra, part de muntanya i part de vinya, quant a tres o quatre mujades, i la resta de la peça erma, boscosa i de roques, de tinguda tota junta de catoeze mujades, situades a Pomar, vulgarment dita la Muntaya de Cabanyes.
A sol ixent afronta amb honor del comprador Boscà, part i part amb el d´en Josep Campany; a migdia a un altre honor de Campany; a ponent i a tramuntana amb el de Pau Vehils.
El preu fou de 475 lliures. De la susdita peça es diu que era de la casa i heretat de mas Boscà".