Buscador

Descripción Castillo de Gotmar en 1879

Miembros de la Associació Catalanista d´Excursions Científiques con su delegado en Badalona, Martí Framis vicario de la Parroquia de Santa María de Badalona, realizaron una excursión al castillo de Gotmar en fecha 16 de febrero de 1879 despues de la reforma realizada por su propietario Benito de Llanza y Esquivel.
La descripción que se hace del castillo de Gotmar es la siguiente:
"Al principi de la tarde ens sirigirem al castell de Pomar, en altre temps castell de Gotmar, propietat del senyor duc de Solferino i comte de Centelles. Tal com el veiem avui, més que castell és una casa-torre que tendeix a imitar l´estil de les cases fortes de l´edat mitjana. És coronada amb merlets però els construïts modernament fan un trist contrast ams els que adornen la façaca central. Aquests són antics i ben proporcionats, però aquels es presenten desfregats i amb males proporcions.
Per tots els indrest es troben a la casa, restes artístiques arquitectòniques provinents sens dubtes d´altres llocs. És d´esmentar-se la façana central i el cos nord-est; un monumental esclafapanxes de 1,5 metres d´amplaria per 0,90 d´alçaria; uns canelobres de cristall a la capella, i els arcs d´un pati interior, la cual cosa presentaria més bonic efecte si es fessin desapareixer les vidrieres que hi ha col-locades, les quals transformen en cambra el que és de dret el caustre de la casa".