Buscador

Espanya Industrial - Baró de Terrades

Josep Maria Albert i Despujol, Baró de Terrades, era Director de la España Industrial y Alcalde de Barcelona cuando veraneaba en Can Colomer de Badalona por los años 1940-50.
L'España Industrial, Sociedad Anónima Fabril y Mercantil era una empresa tèxtil que es va fundar a Madrid l'any 1847 per la família igualadina Muntadas. Va ser la primera societat anònima creada a l'Estat.
La fàbrica fou construïda al límit entre els municipis de Sants i Barcelona, al barri d'Hostafrancs, en l'indret conegut com l'Olivera Rodona, on la família posseïa un prat d'indianes. Van portar la maquinària i els enginyers de centre-Europa, especialment d'Alsàcia i d'Anglaterra.
L'any 1853 estava a ple rendiment. El 1880, amb uns 2500 treballadors executava tot el procés tèxtil, des de l'extracció del fil, fins els brodats finals.
La fàbrica fou sempre una de les més modernes, dedicada al filat, teixit i estampat de cotó, amb una famosa producció de panes i de paper per relligar. A més de les instal·lacions industrials comptava amb diversos equipaments per els seus treballadors: guarderia, menjador social, instal·lacions esportives.
L'Espanya Industrial es coneixia amb el nom del Vapor Nou en contraposició al nom que rebia l'altre gran indústria tèxtil instal·lada a l'antic municipi de Sants, el Vapor Vell.